Samtaler

En av mine gymnaslærere, Mons Bjone, har skrevet en bok som han har kalt "Den lille boka om samtaler". Mons er definitivt godt kvalifisert for å skrive boka. Han er nå 70 år og har en lang yrkeskarriere bak seg som bl.a. lærer, rektor og coach/samtalepartner. 


Vi blir nok aldri utlært i dette temaet. Noen ganger flyter samtalene lett og uanstrengt, mens de andre ganger kan de gå fullstendig i stå. "Krigene skjer når alle forsøk på samtaler har brutt sammen," påpeker Mons og viser til at selv drevne politikere som burde vært spesialister på emnet kan ha problemer å snakke sammen og lar i stedet våpnene tale sitt grufulle språk.


Boka er liten og lettlest, og gir nyttlig informasjon for enhver. Vi kan jo aldri bli utlært i det å snakke godt sammen f.eks. i jobbsammenheng eller privat med en venn eller partner. Mons viser til hvilke samtaletyper som finnes og gir bl.a. råd til hvordan man kan forbedre samtalene. For min del traff Mons spikeren på hodet i sitt avsnitt om lytting:


"Dessverre er mange av oss skrudd slik sammen at når noen beskriver en vanskelig situasjon eller et problem, blir vi overmannet av hjelpetrang: Vi vil så gjerne fikse eller gi råd. Men det kan være en god kjøreregel å ikke gi råd uten å bli spurt om det. Ved å gi råd ubedt gir vi samtidig et signal om at vi egentlig ikke tror at samtalepartneren vår er i stand til å ordne opp selv. Hun ønsker bare at noen lytter."


Jeg vet jeg ikke er alene om dette, og lurer på om det er et mannfolkfenomen. Jeg tror f.eks. kvinner er langt bedre enn oss til bare å snakke sammen og gi hverandre trøst og støtte i vanskelige situasjoner. Vi mannfolk skal nok forsøke å finne løsninger og fikse på alt. En av mine kollegaer bekreftet min antagelse. Han fortalte hvordan kona berettet om problemer hun opplevde, men hun ble skuffet og sint da han forsøkte å være løsningsorientert. Da han forstod dette og i senere samtaler kun nikket og sa lite eller ingenting mens hun snakket, takket hun ham smilende med ordene: "Det er så fint å kunne snakke slik med deg!"


Mons har skrevet en flott bok som nok vil kunne ha bruksverdi for de fleste. Kanskje boka kan være en fin julegave til en av dine gode samtalepartnere? (Klikk på bildet for å bestille boka.)


samtaler


imgres

 Mons Bjone

© Hall Skåra 2011